Karaļa Kalna Fonda rekvizīti

Lai nodrošinātu “Karaļa Kalna” skulptūru parka tālāku attīstību, izveidots nodibinājums “Karaļa Kalna Fonds”. Fonda rekvizīti:
Nodibinājums „Karaļa Kalna Fonds”
Vienotais Reģ. Nr. 40008129043
Juridiskā adrese: „Karaļa Kalns”
Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Banka: „Swedbank” AS
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV60HABA0551021538369

Veicot maksājumu, lūdzu norādīt:
Saņēmējs: KARAĻA KALNA FONDS NODIBINĀJUMS (var rakstīt arī bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)
Reģ.Nr. 40008129043
Konts: LV60HABA0551021538369