Iekšējās kārtības noteikumi Kristus Karaļa Kalnā

Lai tu un mēs visi šeit justos labi, Tev jāatceras:

 1. Iekšējās kārtības noteikumi ir obligāti visiem parka apmeklētājiem;
 2. Ievērosim kārtību un gādāsim arī par citu labsajūtu;
 3. Saudzēsim parka skulptūras, augus, kokus un inventāru;
 4. Ievērosim tīrību un sakārtotību – atkritumus zemē nemest;
 5. Lūdzam skaļi netrokšņot, ļausim tuvākajiem arī labi justies;
 6. Parka teritorijā nesmēķēt;
 7. Suņus lūdzam atstāt ārpus parka teritorijas, iekšā nevest;
 8. Atkritumus mest tikai tam paredzētajās vietās;
 9. Iedegtas sveces parka teritorijā bez uzraudzības neatstāt;
 10. Ievērosim elektrodrošības, ugunsdrošības prasības;
 11. Personu huligāniskas uzvedības gadījumā lūdzu ziņot informācijas centrā;
 12. Ja rodas jautājumi, lūdzam griezties informācijas centrā;
 13. Mācies ieraudzīt skaisto un vēro ar mīlestību;
 14. Lietot prāmi, kas iet uz Paradīzes salu, drīkst tikai ar informācijas centra atļauju;
 15. Apmeklētājiem peldēties ūdens tilpnēs aizliegts;
 16. Tualetes aiz sevis atstāt sakārtotas;
 17. Dronu lidojumi ir atļauti tikai pēc atļaujas saņemšanas informācijas centrā;
 18. Parks apmeklētājiem atvērts no 9:00 – 19:00, vasarā no 9:00 – 21.00.
 19. Grupu, kā arī jaunlaulāto un viņu viesu apmeklējumus lūdzam pieteikt pa telefonu: 27885591.
 20. Saudzēsim visu, ko no sirds esam veidojuši!

Ar cieņu,
KKF administrācija 2019.